Velkommen til Grundejerforeningen Langagergårds hjemmeside.

Grundejerforeningen består af 79 parcelhuse og gadehuse på Sønderhegnet, Vesterhegnet, Søndre Fælledvej og Vestre Fælledvej i Køge.

Grundejerforeningens formål er primært at forestå vedligeholdelsen af vores fælles arealer. Vejnettet er privat fællesvej og er derfor omfattet af vores vedligeholdelsespligt.

 

Grundejerforeningen Langagergård, Køge